Sau khi Nancy liệt kê DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THAM GIA QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG LẦN I và thông báo đến các khách hàng đã đăng ký tham gia chương trình nhưng chưa đủ điều kiện quay số, đã có rất nhiều phản hồi tích cực, bổ sung kịp thời những điều kiện còn thiếu.

Một lần nữa, chúng tôi xin được cập nhật lại DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THAM GIA QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG LẦN I với những khách hàng đăng ký, bổ sung hợp lệ. Khách hàng nào có đăng ký tham gia chương trình, vui lòng kiểm tra thông tin của mình để tiếp tục bổ sung lần cuối. Chúng tôi sẽ chính thức chốt danh sách và loại những khách hàng đăng ký không hợp lệ sau thông báo này.

Đăng ký tham gia quay số trúng thưởng

Sau đây là DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ THAM GIA HỢP LỆ QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG LẦN I:

STT Họ Tên SĐT Kết nối TK Facebook Share thông tin chương trình      
1 Đoàn Phương Uyên 0120xxx7669  
2 Hồ Oanh 093xxx166  
3 Trương Hoàng Chiêu Anh 097xxx923  
4 Trần Nguyễn Phương Thảo 089xxx592  
5 Trần Thị Phương Thảo 096xxx850  
6 Trần Thị Kim Châu 091xxx086  
7 Nguyễn Ngọc Nhân 0120xxx3839  
8 Thư Nguyễn 093xxx185  
9 Vũ Thị Ngọc Trâm 0126xxx3343  
10 Nguyễn Thanh Phú 098xxx547  
11 Đỗ Thị Kim Tuyến 098xxx355  
12 Nguyễn Thị Hồng Gấm 0126xxx5985  
13 Ngô Thị YếN Phương 0121xxx7078  
14 Nguyen Ngoc Mai 0168xxx6073  
15 Nguyen Thi Hong Nhan 0128xxx3573  
16 Châu Hoài Phương 090xxx133  
17 Trần Kim Cường 097xxx184  
18 Dương Thị Mạnh Cầm 093xxx880  
19 Hà Quỳnh Như 098xxx874  
20 Hồ Kim Ngân 093xxx797  
21 Le Tran Binh Minh 090xxx157  
22 Lê Hồng Trinh Nữ 090xxx424  
23 Đỗ Thị Kim Tuyến 098xxx355  
24 ĐàO Thị Thu HảO 098xxx412  
25 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 094xxx512  
26 Nguyễn Thị Mỹ Liên 0165xxx6634  
27 Ngô Thị Quốc Trinh 016xxx179  
28 Lê Thị Mỹ Ý 091xxx814  
29 Nguyễn Y Trang 0123xxx1089  
30 Huyen 097xxx469  
31 Lê Thị Mỹ Ý 091xxx814  
32 Trần Thị Công Nương 098xxx540  
33 Nguyễn Thị Kim Tho 0166xxx0866  
34 Bùi Thị Ngọc Lan 094xxx863  
35 Nguyen Thi Kim Phuong 096xxx002  
36 Nguyễn Thị Thu Trang 0166xxx0415  
37 Mai Như Ngọc 094xxx539    
38 Nguyễn Thị Yến Nhi 097xxx286  
39 Huỳnh Xuân Thùy 090xxx016  
40 Nguyen Hong Van 0125xxx9709  
41 Trịnh Thị Hà 0162xxx4406  
42 Lê Ngọc Trâm 096xxx566  
43 Dương Thị Thúy 0165xxx1085  
44 Pham Thi Bich Thuan 0162xxx6844  
45 Trần Thị Phương Vi 090xxx592  
46 Nguyễn Thị Hồng Châu 090xxx013  
47 Nguyễn Lâm Thuỳ Trang 093xxx117  
48 Nguyễn Lê Hồng Hạnh 0126xxx8707  
49 Kiều Thị Ngọc Thạch 096xxx466  
50 Võ Thị Thúy An 0168xxx3424  
51 Nguyễn Thị Kim Nhi 0129xxx1959  
52 Nguyễn Thị Quỳnh Như 096xxx442  
53 Đặng Thị Thiên Hoa 093xxx353  
54 Trịnh Thị Xuân Thương 093xxx782  
55 Thới Ngọc Sơn 0122xxx2253  
56 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 0122xxx7378  
57 Trần Thị Thu An 0122xxx8941  
58 Lê Đức Vững 097xxx951  
59 Phan Thị ThủY Tiên 097xxx442  
60 Võ Hùng Khánh 091xxx018  
61 Lê Thị Thảo Như 090xxx817  
62 Nguyễn Nguyên Mai Phương 098xxx080  
63 Hà Thị Mộng Đẹp 090xxx575  
64 Trần Thị Thêm 094xxx672  
65 ĐàO Thị TuyếT Trinh 0166xxx6889  
66 Nguyễn Thị Thùy Trang 098xxx498  
67 Nguyễn Phương Quỳnh 098xxx986  
68 Lê Xuân PhúC 093xxx957  
69 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 097xxx307  
70 Nguyễn Trúc Ngân 0126xxx2550  
71 Lô Thị Ánh Duong 0162xxx2442  
72 Hồ Thị Kiều Linh 0164xxx8675  
73 Nguyễn Thị Cẩm Tú 090xxx349  
74 Phan Thị Phương Tuyền 0167xxx6044  
75 Nguyễn Bích Ngân 093xxx322  
76 Phạm Phước Tài 0938.xxx5.735  
77 Nguyen Hoang Anh 093xxx272  
78 Lê Thị Cẩm Tuyền 093xxx983  
79 Lucy Mon 0120xxx9399  
80 Tô Duy Ngọc 093xxx960  
81 Nguyễn Hồng Đào 097xxx217  
82 Nguyễn Thị Kim Ngân 090xxx705  
83 Vũ Thị Phượng 097xxx406  
84 Huynhphuong 093xxx033  
85 Nguyen Ngoc Mai 0168xxx6073   Trùng vs stt 15

 

dịch vụ trọn gói